Giám sát xây dựng

Giám sát quá trình xây dựng

 

- Công ty CICA chuyên giám sát các công trình xây dựng nhà ở gia đình các công trình dân dựng và công nghiệp 

- Giá cả hợp lý từ 50.000 - 90.000 đ /m2 bao gồm thiết kế kiến trúc, điện, nước, kết cấu và bản vẽ chi tiết thi công.

- LH hotline: ASang 0903927492, Công ty tư vấn thiết kế CICA