Thiết kế nhà ở gia đình

Thiết kế nhà ở gia đình :

- Công ty CICA chuyên thiết kế nhà ở gia đình, hiện đại, phong cách đa dạng và dể thương 

- Giá cả hợp lý từ 50.000 - 90.000 đ /m2 bao gồm thiết kế kiến trúc, điện, nước, kết cấu và bản vẽ chi tiết thi công.

- LH hotline: ASang 0903927492, Công ty tư vấn thiết kế CICA